Problemet med FM signaler

Problemet med FM signaler

FM signalene, som vi er vant til, har en del utfordringer i forhold til å nå alle i Norge. Det er flere tekniske årsaker til dette, men det viktigste var at det å fikse dette problemet var både dyrt og vanskelig. Så man måtte gjøre noe med signalene i Norge.

FM signaler er radiobølger

Radiobølger er en av de eldste kommunikasjonslinjene som vi har. Radiobølgene funger godt i mange tilfeller, men er sårbar i forhold til fysiske barrierer slik som fjell og andre geografiske forhold. Dette er noe vi har mye av i Norge, så det er ikke helt enkelt å unngå slike forhold. Det er mulig å sette opp flere mottakere og sendere, men det koster mye.

Et klart behov for bedre dekning

Skulle man sikre at flere lyttere fikk muligheten til å ha gode og klare signaler så måtte man gjøre noe med dekningen. Den irriterende skurringen som ødela god musikk og spennende debatt programmer måtte fjernes for å sikre at radio kanalene kunne fortsette å tjene penger på å selge reklameplasser. Ingen vil kjøpe reklameplass og reklametid for hvis den ble ødelagt av skurring og forstyrrelser.

Store kostnader

Både regjeringen og hele radionorge ønsket å fikse problemet med dekningen. Derfor undersøkte man kostandene knyttet til å utbedre dekningen. Dette viste seg å være svært dyrt og det var heller ingen som kunne garantere eller si med sikkerhet at dette ville gi de resultatene man ønsket. Så det var snakk om svært høye kostnader, som betydde at man måtte investere mye penger i et system som man ikke ville vite om fungerte optimalt selv etter investeringen.

Vanskelig investering

Det er ikke enkelt å skulle få personer, investorer til å investere i et produkt. Man har ikke blitt rik fordi man har tatt dårlige avgjørelser. Man har blitt rik ved å ta rette avgjørelser. Så det var mange som så store problemer med å få penger til å gjennomføre et slikt prosjekt, med en så usikker fremtid. Vil man klare å få folk til å investere i gammel teknologi.