Resultatet og om nettsiden

Resultatet og om nettsiden

Jeg ønsker å følge utviklingen på DAB området. Jeg har hørt alle lovnadene, men jeg har også sett at signalstyrken og signalene ikke er blitt så strek og så god som mange ønsket. Det er mange som sliter med dekningen like mye eller mer som før omleggingen. Dette kan være snakk om litt startvansker, så det gjelder å ikke være for utålmodig. Samtidig er det negativt at man har slått av et fullt fungerende FM nett før man har fullt ut prøvd DAB nettverket. Overgangen til DAB måtte komme til en viss grad brått på ettersom folk ikke ville investere i dyre DAB mottakere helt uten videre.

Så det er fullt forståelig at man måtte gjøre noe for å tvinge frem en større bruk av DAB utstyret. På denne nettsiden så vil jeg følge med på utviklingen inne DAB dekningen. Jeg bor selv i et område med dårlig dekning og har ikke sett en forbedring i signalet så langt. Så jeg er en person som har en personlig interesse i å se på hvordan utviklingen går. Jeg har investert i nytt utstyr for jeg er glad i ny teknologi. På denne nettsiden så vil jeg prøve å fortsette å se følge utviklingen fra et forbrukerperspektiv. En helt uten noen interesser for DAB teknologien, utover at jeg bruker denne og derfor ønsker at den er best mulig.

Jeg mener det er viktig at vi som forbrukere også gjør oss opp en mening om det som bestemmes og det som påvirker oss direkte. Radio er kanskje ikke det viktigste, men for meg så er det et viktig og jeg tror andre vil mene det samme. DAB ble innført for å gi forbrukerne et bedre signal, men de brukte forbrukernes penger via NRK lisensen ettersom også NRKs radiosignaler også skal over på DAB.