DAB teknologi er digital teknologi

DAB teknologi er digital teknologi

Jeg skal være helt ærlig på at jeg ikke har mye kunnskap om DAB teknologi. Jeg vet at det er snakk om en mer moderne versjon av FM-nettet, en versjon som er digital. Dette har mange fordeler og helt klart noen ulemper.

Digitalt betyr bedre lydkvalitet

Det har ikke kommet frem for mange detaljer rundt DAB radioen i forhold til det tekniske. Dette skyldes nok at mye av den teknologiske praten er svært avansert og derfor er det ikke å forvente at andre skal forstår alt. Men det som har blitt fremhevet flere ganger er at DAB teknologien sikrer bedre lydkvalitet. Det er blitt sammenlignet med overgangen fra analoge telefoner til digitale telefoner. Dette er også bakgrunnen for at man nå går fra digitale signaler til signaler via fiber.

Ulemper med DAB

Overgang til ny teknologi er ikke bare enkelt. Bedre og mer moderne teknologi kommer også med sine baksider. En av dem er sårbarhet. DAB signaler når lenger og skal i utgangspunktet gi bedre signaldekning. Ulempen er at den er sårbar for teknisk svikt og andre problemer. Radiobølger ble brukt i krig nettopp fordi de er vanskelig å overvåke, vanskelig å slå ut. Digitale signaler er sårbar for stråling eller for EMP og for andre problemer. I Norge har vi hatt et eget samband med personer som har hatt god kunnskap om radiobølger og om hvordan man skal bruke dem i en konflikt. Dette er så vidt man vet i dag, ikke mulig med DAB signalene. Så hvis man får en konflikt eller en naturkatastrofe hvor man trenger å ha sikre og pålitelige kommunikasjonslinjer, så har man få muligheter. DAB vil være nesten ubrukelig og kunnskapen om FM radio vil være borte. Den andre store ulempen er økonomisk. Det finnes flere millioner FM radioer i husstander over hele Norge. FM radioer ble solgt helt inn i 2017 før man fikk fullt gjennomslag for DAB. Alle disse FM radioene er nå verdiløse og ubrukelige. Dette er mye skrotmetall for å få inn bedre signaler, eller i alle fall løfte om bedre signaler.