Overgangen til DAB radio

Overgangen til DAB radio

Jeg synes det ble gjort mye feil og noe rett i overgangen fra FM til DAB radio. Nå snakker svært mange om hvor flott det er med den nye DAB radioen, og det e jo fint, men ikke alt var eller er like bra. Jeg synes det er viktig at vi får frem alle sidene ved saken og denne nettsiden er mitt forsøk på dette.

Hva skjedde?

Det ble i 2017 bestemt at Norge skulle gå vekk fra FM radio signaler, som har vært standarden i årevis til digitale signaler i from av DAB. Dette byttet ble sett på både som noe positivt og som noe negativt, litt avhengig av hvem du snakket med. Overgangen ble gjennomført gradvis vet at man slukket FM nettet og da ble kun DAB nettverket tilgjengelig. Så det ble en tvunget overgang ved at lytterne ikke hadde noe valg. Ønsket de å høre på sine vanlige kanaler så måtte de bytte til DAB.

Lytterne

Jeg synes det er viktig å tenke på at det ikke var lytterne som ønsket DAB. Dette var noe som ble bestemt og satt i gang fra ledernes og fra myndighetenes side. Det var selvsagt mange gode grunner til dette, men jeg synes det ikke var greit at lytterne ikke ble ”hørt”. Det er tross alt de som bruker produktet og ikke minst betaler for det i form at de er målet for reklamer som teks låne tilbud og annet.

Teknisk

Den formelle og offisielle årsaken til overgangen fra FM til DAB var rett og slett et behov for å sikre bedre lydsignaler til alle lyttere over hele Norge. Man mente at FM signalene ikke kunne forsterkes ytterlige og hadde nådd sin makskapasitet. FM nettverket hadde hull så det var noen som ikke fikk inn signalene og kvaliteten var også svært variabel. Alle husker nok skurringen som ødela sanger og gjorde at du ikke fikk med deg viktig informasjon som ble sagt i radioen. DAB signalene, som er digitale, skulle fjerne dette problemet. Det er delte meninger om de klarte det.